تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - فایل-تحقیق/a (10)

فایل-تحقیق/a (10)

جمعه 28 مهر 1396 12:00 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

فایل-تحقیق/a (10)


تاریخچه
نیلس بور (Niels Bohr)، 1885-1962 فیزیكدان نظری دانماركی، مدیر موسسه فیزیك نظری (حالا موسسه نیلس پور) در كپنهاك). مطالعات خود را در انگلستان تحت نظر ج.ج. تامسون و رادرفورد به انجام رسانید. پس از تدوین نظریه «قدیمی» ساختار اتم خود كه به همین اعتبار در سال 1922 جایزه نوبل دریافت كرد، نقش پیشاهنگ در پیشبرد و تفسیر و تعبیر نظریه كوانتومی «جدید» كه بر پایه مكانیك موجی استوار است، بازی كرد. بعداً توجه بور به فیزیك هسته ای معطوف شد، كه در این حوزه سهم خود را با ارائه مدل قطره ای هسته، مدل مركب مربوط به واكنشهای هسته ای، و همراه با آ. ویلر، نخستین تحلیل نظری از فرایند شكافت هسته ای، ادا كرد. وی در بنیانگذاری مركز اروپایی تحقیقات هسته ای (سرن) بسیار موثر بود. پس از مرگ بور، پسرش ایگ نیلس بور(1922-) به عنوان سرپرست موسسه نیلس بور جانشین وی شد، و در سال 1975 (همراه بك بن موتلسون ، 1926 – ، و جیمز رین واتر، 1917-)، به خاطر كار در زمینه ساختار هسته، موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
این اصل موضوع با اندكی اصلاحات ویرایشی، از خلاصه نهایی سه مقاله بور در:
(1913) 857-479-1-26.Mag.Phil برگرفته شده است. در مقاله اول از این مجموعه مقالات، بور ابتدا كوانتش انرژی را با استدلال نسبتاً مغشوشی در خصوص بسامد تابیده شده هنگامی كه الكترون كه در ابتدا نامقید است و سپس در یك مدار مقید قرار می گیرد، استنتاج می كند؛ كوانتش تكانه زاویه ای فقط به صورت یك چاره اندیشی جلوه گر می شود.
نیلز بوهر- متولد 7 اكتبر 1885، كپنهاگ و فیلتر هنریك دیوید بوهر كه اولین كسی بود كه تئوری كوآنتومی ارائه كرد، كه انرژی محدود است از یك سیستم به میزان فاصله ای خاص، و مشكل ساختار اتمی و مولكولی برای این كار او جایزه نوبل فیزیك را در 1922 دریافت كرد. او به اصطلاح تئوری بوهر در مورد اتم و مدل مایع را هسته اتم را گسترش داد.
Chaptery:
دیدیم كه فیزیك كوآنتومی به انرژی تابشی الكترومغناطیسی می پردازد – كه به آن نور گفته میشود.
اما در آغاز ما گفتیم كه فیزیك كوانتومی به ما می گوید كه اجسام ماده توسط فیزیك كوانتومی توصیف می شود پس ماده چیست؟ از قضا نیلز بوهر از قضا ماده است. بوهر یك فیزیكدانی بود كه والدینش هر دو دانشمند بودند. ظاهراً نیلز جوان در جوی مطلوب برای علم رشد یافته بود. او دكترایش را در 1911 از دانشگاه كپنهاگ دریافت كرد.
توضیحی درباره این نظریه و مدلهای اتمی دیگر
بنابر فیزیك كلاسیك، اتم هسته ای را در فورد، دچار یك عدم پایداری جدی است. از آنجا كه الكترونهای منفی تحت تاثیر ربایش الكتریكی هسته مثبت قرار دارند، نمی توانند در فاصله ای معین از هسته در حالت سكون باقی بمانند؛ بلكه باید در مداری حول هسته بگردند، شبیه گردش شتابدار امواج الكترومغناطیسی تابیش می كند و به این وسیله انرژی از دست میدهد. یك محاسبه ساده نشان میدهد كه به عنوان پیامدی از این اتلاف انرژی، الكترونی كه هسته، مثلاً یك اتم هیدروژن را دور می زند با حركتی مارپیچی به دورن اتم میرود و در مدتی كمتر s10-10به هسته برخورد می كند. یعنی، اتم ناپایدار است، تقریباً فوراً می رمید. به علاوه در داخل این فرایند رمبش، همراه با هر چه سریعتر شدن سرعت چرخش الكترون به دور هسته، برخورد میكند. یعنی ، اتم ناپایدار است، تقریباً فوراً می رمبد. به علاوه، در خلال این فرایند رمبش، همراه با هر چه سریعتر شدن سرعت چرخش الكترون به دور هسته، فورانی از امواج الكترومغناطیسی با بسامدی پیوسته افزاینده (شبیه صدای «جیغ مانند و تیز» آلات موسیقی) گسیل میدارد. این تصویر با حقایق در تعارض شدیدی است: اتمهای هیدروژن بسیار پایدارند، اصلا گرایشی به رمبیدن ندارند؛ و وقتی تابش گسیل می دارند، طیف آنها دارای یك دسته بسامد گسسته است، نه گستره پیوسته ای از بسامدها.
در سال 1913 نیلس بورگام جسورانه ای را درجهت حل این مشكلات برداشت. وی پیشنهاد كرد كه مدارها و انرژیهای اتم هیدروژن كوانتیده اند، یعنی فقط مدارها و انرژیهای گسسته معینی مجازند. این كوانتش حاكی از آن است كه قوانین مكانیك كلاسیك و الكترومغناطیس كلاسیك در مقیاس و سطح اتمی غیر قابل كاربردند، و قوانین نوینی باید به جای آنها بنشیند، یا تكمیلشان كنند، بور این قوانین جدید مكانیك اتمی را به قرار زیر خلاصه كرد.
با نگاه كردن به ابتدای زندگی علمی نیلز بوهر كه "تئوری اتمی" ماده – كه گفته می شود ماده از اتمهای ریز تشكیل شده است كه از حاشیه به قلب فیزیك درزمان بسیار كوتاهی وارد شد. پایان نامه دكترای بوهر ضعف فیزیك كلاسیك برای شرح رفتار ماده در تراز اتم پرداخته بود.
در قرن 19 و فیزیكدانانی كه ب ارزش تئوری اتمی پی برده بودند، نظرشان در مورد اتم به عنوان یك خرده جزء غیر قابل تقسیم و غیر قابل مشاهده از ماده و كوچكترین واحد ممكن كه ماده می توانست به آن تفكیك شود. در آزمایشات به تاثیر نورابرقی پرداختند، در طول دیگر مشاهده است، به جرئت پیشنهاد كردند كه اتم دارای ساختار داخلی است، از آن زمان به بعد ذرات كه الكترون نامیده نشدند، از آنها خارج شدند.
مدل را در خورد و نقطه ضعفهای آن
مدلی از اتم بوسیله یك فیزیكدان انگلیسی ارنست رادرفورد در 1911 توصیف شد، و آن به عنوان مدل سیستم خورشیدی شناخته شد. آن بسیاری ساده است، و هنوز برای تدریس

ساختار اتمی ابتدایی به دانش آموزان استفاده می شود.

یك اتم شامل یك هسته مركزی است. این هسته دارای بارهای مثبت، پروتون، و بدون بار الكتریكی نوترون است.

الكترونها با بار منفی اطراف هسته در مدار معین در حال چرخیدن هستند.

خود مدارها می توانند در هر فاصله ای از هسته مركزی باشند.

درهر اتم شمار پروتونها برابر با شمار الكترونها است، و بنابراین از نظر الكتریكی خنثی است.را درخورد از قانون حركت كه قبلاً توسط ایساك نیوتن برای توصیف اتم به كار برده شده بود، استفاده كرد. برطبق توصیف رادرفورد، الكترون یك اتم می تواند یكی از شمار بی پایان مدارها را اشغال كند، براساس قانون نیوتن، مشكلاتی در توصیف رادفورد از اتم از ابتدا وجود داشت. اجازه بدهید دوایراد نظریه رادرفورد را پیدا كنیم.1- ناپایداری ذاتی اتم
بر طبق نظریه رادرفورد، الكترونها می توانند دور مدار هسته در هر فاصله ای حركت كنند. وقتی حلقه الكترونهای اطراف هسته، دائماً مسیرشان را تغییر میدهند. بر اساس الكترودینامیك كلاسیك (كه به حركت الكترونها می پردازد) چنین الكترونهایی كه دائماً هم مسیرشان را و یا سرعتشان را تغییر میدهند یا هر دو باید به طور پیوسته اشعه ساطع كنند.
2- طیف اتمی
توصیف رادرفورد از اتم نمی توانست كاملاً صحیح باشد زیرا بعضی مشاهدات كه تقریباً به دست آمده بود را توضیح نمیداد. شاید مهمترین این مشاهدات به رفتار گازهای خاص می پرداخت. این گازها در فشار كم نور ساطع میكنند در یك مجموعه از فرزهای مجزا از طیف الكترومغناطیسی.
این كاملاً متفاوت از ساطع شدن نور توسط ماده جامد است، كه به طور یكنواخت در میان طیف الكترومغناطیس پخش می شود. تابش نور از این گازها مهم بودند زیرا آنها نشان می دادند كه حداقل تحت بعضی شرایط، مدارهای الكترون نمی توانستند در هر فاصله ای از هسته باشند، محدود به فواصل مجزا بودند.
اگر الكترونهای این گازها آزاد بودند تا در هر فاصله ای بچرخند، سپس نور ساطع شده از آنها به صورت یكنواخت در میان طیف الكترومغناطیس پخش می شد. در عوض، آنچه آزمایشگران دیدند این بود كه نور این گازها نشاندهنده یك مرز واضح بود.
می توان گفت كه نور ساطع شده تنها در یك مجموعه خاصی از طول موجها دیده می شد، با فضای خالی در بین آنها این مرز نوری برای هر گازی متفاوت بود، و فهمیدند كه به ویژگی اتم بستگی دارد.
امروزه، ستاره شناسان از این مرز نوری برای شناسایی عناصر موجود در ستاره ها استفاده می كنند.
توضیح بوهر
نیلز بوهر این مشكل را فوری غنیمت شمرد و از آن برای پیشنهاد توصیف كمیت اتم استفاده كرد.
1- بوهر پیشنهاد داد كه در چرخش هسته اتم، الكترونها تنها مدارهای مجزای خاصی را می توانند اشغال كنند، كه به آن تراز انرژی میگویند. بوهر از معادلات مكس پلنكس در تابش كوآنتوم آنچه این مدارهای مجزا می توانستند باشند، استفاده كرد.
تا زمانیكه الكترونها در این تراز انرژی بمانند، آنها پایدار هستند.
2- بوهر گفت الكترونها تنها زمانی الكترون میدهند یا می گیرند كه سطح انرژی شان را تغییر دهند. اگر آنها به بالا حركت كنند، انرژی میگیرند، و اگر به پائین حركت كنند، انرژی آزاد می كنند. این انرژی در بسته های مجزا بهنام "فوتون" منتشر می شود.
3- علاوه بر این، بوهر همچنین بیان كرد كه یك الكترون كه در تراز انرژی طبیعی خودش نیست (به بیان دیگر، در سطح بالاتری از تراز انرژی برانگیخته شده) همیشه باید به حالت پایدار برگردد.
بوهر طیف نوری گازها را به عنوان انتقال الكترونها در ترازهای مختلف انرژی تغییر كرد. این كاملاً در مورد اتم هیدروژن اثبات شد، و درستی آن درك شد.
فرمول بور بسیار خوب با مشاهدات موقعیت مرزها تطابق داشت.
این توضیح كه الكترونها می توانند تنها مدارهای خاصی را اشغال كنند مدل صدفی اتم نامیده می شود، زیرا بور مدارهای ممكن الكترون را به عنوان اوربیتال یا صدف توصیف كرد.
وقت یك اتم از یك گاز انرژی آزاد میكند، یك الكترون به سمت مدار پایین تر حركت میكند، و زمانیكه یك اتم انرژی بدست می آورد، یك الكترون به سمت بالا و سطح انرژی بیشتر حركت میكند اما این مدارها یاصدف از یكدیگر مجزا هستند. مدارها صاف و هموار نبودند، پیوسته مجموعه ای از پیشامدها به عنوان یك یافته در دنیای معمولی، اما بیشتر یك مجموعه از حالتهای مشخص مجزا از یكدیگر، بیشتر شبیه تفكیك كوانتوم از تابش الكترومغناطیس كه پلنك كشف كرد. این منجر به مرزهای آشكار در طیف می شود.
برای اولین بار فیزیك كوآنتومی به ماده پرداخت.
آیا فرضیه بور كاملاً اتفاقی بود؟
بله
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -http://holslide.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:10 ب.ظ

Superb facts, Thanks a lot!
cialis super acti cialis dosage buying cialis overnight where do you buy cialis cialis official site cialis coupons printable bulk cialis cialis lilly tadalafi generic cialis with dapoxetine i recommend cialis generico
http://meoglobac.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:06 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
40 mg cialis what if i take usa cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis usa cost cialis tablets australia cialis authentique suisse we recommend cheapest cialis cialis 20 mg best price rezeptfrei cialis apotheke cialis lilly tadalafi
buy cheap cialis in uk
شنبه 1 تیر 1398 12:20 ب.ظ

Thanks a lot! Ample data!

we like it cialis price cialis soft tabs for sale cialis tablets cialis et insomni cialis bula buy cialis cialis 20mg preis cf safe dosage for cialis cialis daily new zealand cialis sale online
cialis pills boards
جمعه 31 خرداد 1398 08:24 ب.ظ

You explained it well!
cialis venta a domicilio order generic cialis online deutschland cialis online tesco price cialis click here to buy cialis cialis pills in singapore acheter cialis meilleur pri cialis daily dose generic cialis en mexico precio calis
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

Incredible a lot of superb advice!
achat cialis en itali cialis for sale in europa estudios de cialis genricos how to purchase cialis on line cialis for sale cialis daily cialis preise schweiz precios de cialis generico cialis generico lilly how to purchase cialis on line
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:30 ق.ظ

You actually said that really well.
sialis buy cialis online legal ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra cialis preise schweiz cialis savings card cialis online napol cialis professional from usa il cialis quanto costa cialis 5mg prix
tadalafil online without a prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:36 ب.ظ

Seriously many of great tips!
cialis side effects dangers tadalafil 20 mg cialis australian price cialis 30 day trial coupon cialis cost enter site 20 mg cialis cost cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore cialis per paypa cialis 5mg
generic cialis usa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:22 ق.ظ

You have made your point.
cialis from canada cialis coupons printable cialis herbs cialis prices in england prices for cialis 50mg weblink price cialis wow look it cialis mexico price cialis best how much does a cialis cost cialis pills price each
http://trosorin.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:36 ق.ظ

Amazing info. Thank you.
cialis generico achat cialis en europe cialis super kamagra canadian cialis cialis online nederland generic cialis 20mg tablets sublingual cialis online price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis generic cialis at walmart
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
does cialis cause gout canadian drugs generic cialis buy cheap cialis in uk cialis side effects dangers free generic cialis cialis 20 mg cost prix cialis once a da buy cialis online generico cialis mexico cialis tadalafil
http://ucanib.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:53 ب.ظ

This is nicely said! !
try it no rx cialis tesco price cialis female cialis no prescription click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich cialis online napol fast cialis online we choice cialis pfizer india cialis generic tadalafil buy rx cialis para comprar
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 05:56 ب.ظ

You have made your point!
prezzo cialis a buon mercato click here cialis daily uk cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cost cialis coupons printable cialis cuantos mg hay acquistare cialis internet click here to buy cialis generic cialis soft gels cialis baratos compran uk
http://idymcil.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:22 ق.ظ

Excellent advice. Many thanks.
venta cialis en espaa cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis levitra tadalafil tablets venta cialis en espaa prix cialis once a da cialis 5 mg cialis arginine interactio cialis prices click now cialis from canada
http://brotresmu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:16 ب.ظ

Incredible lots of wonderful material.
cialis therapie cialis great britain venta de cialis canada generic cialis with dapoxetine cialis 05 free cialis cialis great britain achat cialis en itali comprar cialis 10 espa241a rezeptfrei cialis apotheke
http://bwahbulpe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:55 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis daily where do you buy cialis cialis 100 mg 30 tablet 200 cialis coupon cialis 30 day sample overnight cialis tadalafil costo in farmacia cialis buying brand cialis online click here cialis daily uk only here cialis pills
Buy cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

Thanks a lot, Valuable stuff.
we choice cialis pfizer india cialis ahumada compare prices cialis uk online cialis acheter du cialis a geneve link for you cialis price how does cialis work cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri calis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:17 ب.ظ

Information effectively applied!!
american pharmacy cialis cialis en mexico precio female cialis no prescription cialis manufacturer coupon female cialis no prescription generic cialis pill online buy cialis cialis prices canadian cialis tadalafil 5mg
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:24 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of knowledge!

prix cialis once a da we choice free trial of cialis cialis 20mg preis cf cialis venta a domicilio canadian cialis enter site natural cialis il cialis quanto costa prix de cialis viagra cialis levitra il cialis quanto costa
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:01 ق.ظ

Cheers! Valuable stuff!
prices on cialis 10 mg 5 mg cialis coupon printable side effects of cialis buy name brand cialis on line we use it cialis online store estudios de cialis genricos cialis baratos compran uk preis cialis 20mg schweiz order generic cialis online cialis 5 mg scheda tecnica
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:45 ب.ظ

Awesome tips. Kudos!
canadian pharmacies that ship to us drugs for sale in canada canadian pharcharmy online most reliable canadian pharmacies Northwest Pharmacy online canadian pharmacy online pharmacies legitimate drugs for sale deep web northwestpharmacy canadian pharmacies shipping to usa
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 07:21 ق.ظ

Thank you! I like this.
cialis flussig prix de cialis cialis 20 mg best price prezzo cialis a buon mercato cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab deutschland cialis online cialis tablets for sale online prescriptions cialis tesco price cialis
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:13 ب.ظ

Effectively spoken genuinely. .
cialis purchasing free cialis overnight cialis tadalafil achat cialis en itali wow cialis tadalafil 100mg wow cialis tadalafil 100mg cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam how does cialis work safe dosage for cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:06 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
achat cialis en europe we choice free trial of cialis we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis vs viagra try it no rx cialis prix de cialis female cialis no prescription generico cialis mexico cialis generique 5 mg
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:51 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buy original cialis tadalafil generic generic cialis cialis daily generic for cialis venta cialis en espaa generic cialis pro buying cialis on internet cialis flussig cialis usa cost
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:46 ب.ظ

Cheers. Plenty of write ups!

only now cialis for sale in us cialis soft tabs for sale viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis en 24 hora price cialis per pill where cheapest cialis cialis kaufen price cialis per pill only now cialis for sale in us
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of posts.

calis generic cialis with dapoxetine cialis arginine interactio cialis sale online generic cialis in vietnam what is cialis sialis cialis therapie cialis pills boards acheter cialis kamagra
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:07 ق.ظ

You said it nicely..
cialis australian price cialis for sale south africa cialis 20 mg best price interactions for cialis buy original cialis link for you cialis price cialis generico lilly look here cialis cheap canada we like it cialis price cialis taglich
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 04:45 ب.ظ

Wonderful info, Many thanks.
online cialis interactions for cialis prix de cialis cialis vs viagra generico cialis mexico american pharmacy cialis what is cialis cialis 100mg suppliers cialis online if a woman takes a mans cialis
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:43 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of material.

cialis for sale cialis y deporte cialis alternative cialis mit grapefruitsaft buy original cialis cialis generico online safe site to buy cialis online comprar cialis navarr tesco price cialis cialis lilly tadalafi
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 05:20 ب.ظ

You said it very well.!
cialis 5 mg effetti collateral cialis prices in england cialis generique cialis official site viagra cialis levitra weblink price cialis cialis ahumada cialis generique 5 mg generic cialis at walmart buy generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30