تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

یکشنبه 30 خرداد 1395 05:58 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی 

عنوان پایان‌نامه :

سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 03:02 ب.ظ

Truly tons of fantastic information.
cialis italia gratis only best offers 100mg cialis sialis cialis 200 dollar savings card cialis australia org cialis online nederland order a sample of cialis cialis online nederland free generic cialis look here cialis cheap canada
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Factor certainly utilized!!
free generic cialis generic cialis in vietnam cialis 200 dollar savings card we choice free trial of cialis free cialis cialis canadian drugs acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg are there generic cialis acheter du cialis a geneve
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Great write ups. Thanks a lot!
deutschland cialis online venta cialis en espaa cialis rezeptfrei generic for cialis order cialis from india comprar cialis navarr cialis professional yohimbe cialis generico lilly viagra or cialis how much does a cialis cost
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Fine info. Cheers!
40 mg cialis what if i take cialis pills boards acheter cialis meilleur pri cialis generico postepay only best offers 100mg cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne ou trouver cialis sur le net cialis australia org cialis for daily use where do you buy cialis
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Awesome content. Thank you!
cialis canada low dose cialis blood pressure order a sample of cialis cialis prezzo al pubblico cialis 10 doctissimo generic for cialis look here cialis order on line buy generic cialis buy cialis online cialis canada on line
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Incredible loads of valuable tips!
cialis super kamagra achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho we like it safe cheap cialis cialis professional from usa achat cialis en europe cialis pills boards effetti del cialis cialis cipla best buy tesco price cialis
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Great content. Thanks a lot!
where cheapest cialis buying cialis on internet cialis alternative achat cialis en itali generic cialis levitra we like it cialis soft gel overnight cialis tadalafil where do you buy cialis buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cut in half
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:34 ق.ظ

Regards. Loads of write ups!

cialis 100mg suppliers cialis lowest price cialis sans ordonnance tadalafil 20 mg overnight cialis tadalafil cialis savings card acquistare cialis internet cialis for sale calis price cialis per pill
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:44 ب.ظ

Well voiced truly! .
buying cialis in colombia acheter du cialis a geneve wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en europe price cialis per pill cialis generico online cialis generika in deutschland kaufen click here cialis daily uk cialis generico in farmacia cialis pills boards
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Awesome knowledge. Regards!
usa cialis online cialis online holland cialis kaufen wo cialis 5 mg buy cialis generique cialis 5mg cialis australian price when will generic cialis be available compare prices cialis uk free cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 09:55 ب.ظ

Wonderful data, Thanks!
cialis prices acheter cialis kamagra cialis professional from usa brand cialis generic tesco price cialis buy cialis cheap 10 mg cialis cost precios cialis peru cialis rezeptfrei sterreich cialis et insomni
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Great information. Thanks!
cialis coupons import cialis dosagem ideal cialis cialis online cialis canada on line cialis generic tadalafil buy precios cialis peru cialis farmacias guadalajara where cheapest cialis tadalafil 5mg
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:24 ب.ظ

You actually mentioned that effectively.
cialis qualitat cialis 20mg prix en pharmacie click here to buy cialis low cost cialis 20mg how to purchase cialis on line tadalafilo buying cialis overnight the best choice cialis woman cialis 20 mg cost generic cialis pro
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 09:29 ق.ظ

You actually stated this well!
cialis pills price each only best offers 100mg cialis online cialis cialis para que sirve cialis generic tadalafil buy sublingual cialis online cialis diario compra cialis diario compra cialis tadalafil cialis 05
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Many thanks! Useful information.
buying brand cialis online cialis 30 day trial coupon cialis uk next day safe site to buy cialis online acquisto online cialis cialis official site cialis name brand cheap viagra or cialis we recommend cialis info cialis online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:55 ق.ظ

Superb tips. Thanks a lot.
comprar cialis 10 espa241a cialis para que sirve cialis dosage recommendations cialis generic cialis side effects dangers buy online cialis 5mg cialis 20mg preis cf side effects of cialis cialis per paypa we choice cialis uk
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Many thanks. Numerous postings!

cialis for bph cost of cialis cvs enter site natural cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis pas cher paris cialis uk cialis daily dose generic chinese cialis 50 mg cialis online canadian cialis
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:21 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this.
cialis super kamagra cialis 200 dollar savings card buying brand cialis online prices on cialis 10 mg india cialis 100mg cost generic cialis 20mg tablets only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost 40 mg cialis what if i take cialis generico postepay
buy tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 03:22 ب.ظ

Thank you, A lot of posts.

interactions for cialis tadalafil 20mg dose size of cialis cialis free trial where to buy cialis in ontario cialis patent expiration cialis free trial cialis daily new zealand cialis 100 mg 30 tablet cialis prices
top rated canadian pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:16 ب.ظ

You said it nicely..
trust pharmacy canadian northwest pharmacies in canada canadian medications list pharmacy canada 24 canadian pharcharmy online24 buy viagrow pro canada medication canada medications cheap canadian viagra canadian mail order pharmacies
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:36 ق.ظ

Thanks a lot, I value it!
usa cialis online cialis 100 mg 30 tablet safe dosage for cialis cialis diario compra we like it cialis soft gel online cialis we use it 50 mg cialis dose safe dosage for cialis cialis generico online cialis dosage recommendations
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:07 ب.ظ

You definitely made your point.
sublingual cialis online cialis sans ordonnance only best offers 100mg cialis generic cialis 20mg tablets cialis ahumada tadalafilo cialis 5mg cialis tablets for sale tadalafil 5mg cialis 5 mg effetti collateral
http://viabiovit.com/wie-funktioniert-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

Wow many of beneficial facts.
how to buy viagra cheap buy viagra online order viagra cheap online buy viagra next day delivery cheap levitra where can i buy real viagra online how to buy viagra online without prescription purchase of viagra cost of viagra buying generic viagra online
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:05 ب.ظ

You have made the point.
cialis herbs interactions for cialis warnings for cialis cialis name brand cheap click now buy cialis brand cialis generic availability cialis qualitat cialis generico postepay cialis diario compra prix cialis once a da
Viagra for daily use
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
where can i buy viagra online safely buy viagra online no prescription safest place to buy viagra online where can i purchase viagra online buy viagra india where can i order viagra how to order viagra online tadalafil can i buy viagra online vaigra
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:18 ق.ظ

Fantastic facts. Thanks!
tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet preis cialis 20mg schweiz i recommend cialis generico sialis cialis side effects generic cialis with dapoxetine deutschland cialis online 200 cialis coupon we recommend cialis best buy
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 05:32 ق.ظ

Position well used..
if a woman takes a mans cialis cialis price in bangalore achat cialis en itali cialis 20 mg cut in half calis venta cialis en espaa generico cialis mexico pastillas cialis y alcoho acquistare cialis internet 40 mg cialis what if i take
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 07:02 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for پایان
http://birdiufwvvosbt.exteen.com/20150820/hammertoe-surgery
جمعه 13 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity
concerning unpredicted feelings.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر