تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

پایان نامه بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:43 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق جزا و جرم­شناسی

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.

واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­زنی، بازسازگاری مجرم.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

   مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی……………………………….. 6

مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی…………………………….. 10

گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن………………………………………………… 10

گفتار دوم: عدم افشای جرم………………………………………………………………………………………. 11

    گفتار سوم: توبه………………………………………………………………………………………………………….. 12

مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن……………………………………………………………… 15

گفتار اول: بزه‌پوشی…………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی……………………………………………………………………… 16

گفتار سوم: عفو…………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین………………………………………………………….. 18

گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم……………………………………………………………………. 21

    مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی……………………………………………………….. 22

        گفتار اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 22

            بند اول:پرده‌پوشی و تغافل………………………………………………………………………………….. 23

            بند دوم:بزه‌پوشی………………………………………………………………………………………………….. 24

        گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی…………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی

مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی…………………………………………………………………………. 27

گفتار اول: تعریف کرامت انسانی……………………………………………………………………………….. 27

    بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی…………………………………………………………………… 27

عنوان                                                                                             صفحه

    بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی………………………………………………………….. 28

    بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت………………………………………………………………. 30

        گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی…………………………………………………………………. 31

        گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی………………………………….. 35

            بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده………………………………………….. 35

                بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی…………………………………………………………… 36

مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی………………………………………………………… 39

گفتار اول: تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………. 41

    بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 41

    بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 44

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی………………………………………………………. 46

    بند اول:دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………… 46

    بند دوم:دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………….. 49

    مبحث سوم: کیفرزدایی…………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی…………………………………………………………………… 55

    بند اول:تعریف……………………………………………………………………………………………………….. 56

    بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی………………………………………………………………………………. 57

گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس…………………………………………………………………… 64

گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس……………………………………………………………………. 64

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت……………………………………………………. 68

مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم……………………………………………………………………… 69

گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………………………….. 70

    گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده……………………………………………………………………… 72

    بند اول:بزه‌دیده……………………………………………………………………………………………………… 72

    بند دوم:خسارت……………………………………………………………………………………………………. 73

    بند سوم:رضایت…………………………………………………………………………………………………….. 75

عنوان                                                                                             صفحه

        گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن………….. 76

            بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………………………. 77

            بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده………………………………………………… 78

   مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………………………………. 80

        گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………….. 81

        گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی……………………………………………………………………………… 82

        گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی…………………………………………. 85

   مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی…………………………………………………………………………… 87

        گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی…………………………………………………………………………………. 88

        گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده……………………………………………………………….. 91

        گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه………………………………………………………………………….. 94

    بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی……………………………………………………………………… 95

    بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران…………………………………………………………. 96

 

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی

   مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی …………………………………………………………………. 101

        گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه…………………………………. 102

    بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی………………………………………………………………….. 102

    بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی ……………………………………………………………………….. 105

        گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه…………………………………………………………… 110

   مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر …………………………………………………… 116

        گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته…………………………………………………………………….. 116

        گفتار دوم:سیاست تسامح صفر………………………………………………………………………………… 117

        گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر…………………………. 120

   مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ……………………………. 123

        گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه…………………………………………………………………………. 124

    بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم……………………………………………………. 124

    بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند

 جرم‌زایی…………………………………………………………………………………………………………………… 126

            بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ……………………………………………… 128

عنوان                                                                                             صفحه

        گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا ………………………………… 130

   بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی……………………………………………………………… 130

           بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی…………………………………………………………………………….. 132

        گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی

    مبحث اول:افزایش رقم سیاه ………………………………………………………………………………………… 139

       گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی…………………………………………………………………….. 140

       گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی……………………………………………… 142

   بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین………………………. 142

                 الف :تبهکاری ظاهری………………………………………………………………………………….. 142

                 ب:تبهکاری قضایی یا قانونی……………………………………………………………………….. 143

                 ج:بزهکاری واقعی………………………………………………………………………………………… 144

           بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف……………………………. 144

       گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 145

       گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه………………………………………………………………….. 147

   بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه………………………………………… 148

           بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه…………………………………. 149

    مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  ……………….. 151

       گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده…………………………………………………………………………………….. 152

       گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها……………………………………………………. 154

       گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده…………………………… 156

   مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  ………………………………………………………… 157

       گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………… 158

       گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………. 159

       گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………….. 161

       گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده………………………………………………………………. 162

   مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  ………………………………………… 165

       گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………. 165

       گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی……………………………….. 166

عنوان                                                                                             صفحه

       گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات…………………… 168

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 184

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -download
سه شنبه 25 دی 1397 03:59 ق.ظ
It's very simple to find out any matter on web as compared to
textbooks, as I found this piece of writing at this web page.
Insurance auto
سه شنبه 18 دی 1397 10:44 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different page and thought
I should check things out. I like what I see so i
am just following you. Look forward to looking over
your web page for a second time.
Willieneacy
دوشنبه 17 دی 1397 09:13 ب.ظ
«Любит женщину, полюбит и ребенка». Мы довольно нередко слушаем данную присказку, как только забегает разговор о детях, каковых джентльмен получает вместе с любимой дамой. Ведь мужчина влюбляется совершенно не в деток, а женщину и соображает что в случае, если он собирается существовать совместно с ней лично, то он еще полностью готов взять на себя лично такие обязанности.
Подробнее:
<a href=http://vokez.ru/moda-i-stil/1538-stilnye-i-modnye-zhenskie-plashhi.html>женщина ребёнок</a>
dating online
شنبه 8 دی 1397 10:17 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to
say that I have truly enjoyed browsing your weblog posts.

After all I'll be subscribing on your rss feed and I hope you write again very soon!
download
شنبه 8 دی 1397 02:46 ق.ظ
Hi to every single one, it's in fact a good for me to pay a
quick visit this web page, it contains important Information.
casino games slots
جمعه 23 آذر 1397 03:41 ب.ظ
casino games free online
casino games real money
online casino real money
play casino games online
muscle growth pills
شنبه 17 آذر 1397 10:06 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
maybe you would have some experience with something
like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 12:50 ق.ظ

Thank you! Excellent information!
cialis 05 canadian discount cialis cialis bula buying cialis on internet cialis generico online rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg funziona cialis qualitat how to buy cialis online usa online prescriptions cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:22 ق.ظ

Kudos. I appreciate it!
we like it cialis price cialis canada on line price cialis wal mart pharmacy cialis australian price generic cialis at walmart cialis purchasing cialis tablets australia buying cialis in colombia generic cialis pill online best generic drugs cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Really a good deal of superb data.
legalidad de comprar cialis generic cialis levitra cialis for bph cialis patent expiration cialis pills in singapore 40 mg cialis what if i take online prescriptions cialis cialis manufacturer coupon cialis 5 mg purchase once a day cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:56 ب.ظ

You've made your stand quite clearly..
cialis 5 mg effetti collateral generic cialis we like it safe cheap cialis cialis generico en mexico cialis mit grapefruitsaft cialis alternative price cialis wal mart pharmacy calis cialis per paypa cialis billig
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:57 ب.ظ

You actually said it adequately!
cialis 20 mg cut in half cialis generique 5 mg ou trouver cialis sur le net order generic cialis online cialis cuantos mg hay generic cialis at walmart order generic cialis online brand cialis generic cialis australia org cialis tablets for sale
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Really quite a lot of fantastic tips!
cialis savings card cialis 20 mg cost cialis for daily use cialis for sale in europa cost of cialis cvs cialis 50 mg soft tab brand cialis generic the best site cialis tablets acquisto online cialis generic cialis
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Kudos, Loads of write ups!

cialis online deutschland cialis australian price cialis 5mg generic cialis 20mg uk cialis 20 mg cost cialis generico en mexico cialis professional yohimbe cialis 100mg suppliers weblink price cialis buy cialis cheap 10 mg
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Regards, Loads of knowledge!

cialis usa cost low dose cialis blood pressure cialis canadian drugs cialis tablets australia cialis australian price tadalafil 20mg callus we recommend cheapest cialis try it no rx cialis cialis canadian drugs
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Effectively expressed truly. !
cialis generic tadalafil buy cialis generico get cheap cialis sialis cialis alternative cialis kaufen bankberweisung cialis canada on line look here cialis order on line cialis tadalafil online recommended site cialis kanada
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 01:00 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful information!
cialis purchasing canadian cialis 40 mg cialis what if i take acquistare cialis internet 40 mg cialis what if i take acquistare cialis internet effetti del cialis buying cialis overnight cialis qualitat only now cialis for sale in us
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 11:47 ق.ظ

You said it adequately.!
cheap cialis we recommend cialis best buy look here cialis cheap canada enter site very cheap cialis cialis purchasing cialis cipla best buy cialis venta a domicilio wow cialis 20 cialis generico postepay achat cialis en europe
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 12:31 ق.ظ

Thanks, I enjoy it.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis purchasing buying cialis on internet chinese cialis 50 mg what is cialis warnings for cialis il cialis quanto costa we choice cialis uk cialis farmacias guadalajara cialis reviews
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Wonderful tips. Thanks.
prescription doctor cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 50 mg soft tab how to buy cialis online usa cialis cost generic for cialis look here cialis order on line female cialis no prescription cialis dosage weblink price cialis
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 01:25 ق.ظ

Thank you, Plenty of content!

acheter du cialis a geneve cialis canadian drugs click now cialis from canada order a sample of cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg tadalafil 10 mg tadalafil no prescription cialis cheap viagra vs cialis
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Cheers! I value this.
cialis professional from usa cialis lowest price price cialis best buy original cialis cialis daily reviews cialis 100 mg 30 tablet buy cialis cheap 10 mg weblink price cialis buy cialis online legal we like it safe cheap cialis
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:47 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of material.

cialis without a doctor's prescription legalidad de comprar cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis para que sirve cialis sicuro in linea cialis generic tadalafil buy cheap cialis generico cialis mexico cheap cialis cialis cost
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Great info. Kudos!
cialis generico en mexico cialis generique 5 mg cialis 05 viagra cialis levitra cialis efficacit cialis generico lilly cialis 05 generico cialis mexico cialis online non 5 mg cialis generici
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Great forum posts. Regards!
acheter cialis meilleur pri we recommend cialis info cialis online deutschland when will generic cialis be available generic for cialis we choice cialis uk achat cialis en suisse fast cialis online cialis prezzo di mercato look here cialis cheap canada
integratori per far crescere i capelli
چهارشنبه 9 آبان 1397 07:59 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything. However imagine if you added some
great pictures or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the best in its
field. Amazing blog!
vitamine für haarausfall
یکشنبه 6 آبان 1397 05:53 ب.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard
work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?
bolan
چهارشنبه 25 مهر 1397 03:33 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting
for your next write ups thank you once again.
best products for thinning hair and hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 06:19 ق.ظ
Superb blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?

I'd really love to be a part of group where I
can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Cheers!
Hair Loss Treatment Pills
چهارشنبه 25 مهر 1397 01:50 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard
work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30